Svetsning

svetsad.PNG

Våra svetsare är certifierade enligt en EN ISO 9606-1 och 9606-2 och vidareutbildas ständigt. Svetsarna gör behörighetsprover mot de olika svetsprocedurerna där svetsen kontrolleras av tredje part för att godkännas.

Vi har de certifikat och de svetsprocedurer som krävs för att utföra svetsning på de normalt förekommande materialgrupperna. Vår svetsansvarig är IWS (International Welding Specialist) och ser till att rätt kvalitet levereras. Tillsammans med svetsarna leds arbetet med utvecklingen av svetsteknik, dokumentation och kvalitetsuppföljning.