ISO 9001:2015

TeknoDetaljer AB skall av kunden uppfattas som en kompetent samarbetspartner som levererar helhetslösningar och uppdrag inom kontraktstillverkning. TeknoDetaljer är certifierat enligt ISO 9001:2015.

Vi skall alla gemensamt verka för nöjda kunder och att varje leverans eller utfört arbete uppfyller kundens förväntningar.

Vårt kvalitetsarbete bygger på att göra rätt från början och hela vägen till kunden. Vi ska följa upprättade rutiner och ständigt genomföra förbättringar av såväl vårt kvalitetssystem som vår kvalitet.

Detta gör vi genom att:

  • Sätta kunden i fokus och anpassa vårt erbjudande till dennes behov
  • Ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra partners
  • Följa rutinerna i vårt kvalitetssystem i vårt dagliga arbete
  • Ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats
  • Fullgöra våra åtaganden med rätt kvalitet och i rätt tid
  • Engagera oss i att lösa kundens problem så varje kund och projekt blir en god referens

 

Varje medarbetare ska ha kunskap om våra kvalitetsrutiner och ta ansvar för att vi lever upp till vår kvalitetspolicy.

TeknoDetaljer är känt för sin leveransprecision och erbjuder också konceptet Expresslego. Under normal beläggning och när underlaget är klart startar vi jobbet inom 24 timmar.

 

ISO 9001:2015