ISO 3834-2

Svetsning är en mycket viktig process i vårt erbjudande. TeknoDetaljer är certifierat enligt SS-EN ISO 3834-2, en standard som används för att nå rätt kvalitet vid svetsning.

ISO 3834 är ett ramverk som sätter kraven för ett väl fungerande kvalitetssystem vid svetsande verksamhet. Det finns flera syften med en certifiering:

  1. Möta krav och kommande krav från våra kunder och våra kunders kunder på svetsområdet.
  2. Möjlighet att uppfylla krav på dokumentation och spårbarhet när så krävs.
  3. Arbeta efter ett kvalitetsstyrningssystem framtaget specifikt för svetsning som är välkänt och som används över hela världen.
  4. Minska kostnader och risker orsakade av brister i kvalitet.
  5. Vässa företagets kunnande på området.
  6. Säkerställa kontinuitet och processäkerhet.

ISO 3834 specificerar olika nivåer. Högsta nivå är ISO 3834-2 (omfattande kvalitetskrav) och lägsta är ISO 3834-4 (enkla kvalitetskrav). Skillnaden är krav på dokumentation, spårbarhet och provning – svetsfogarna är desamma. Om ni som kund inte anger några speciella krav på svetsningen så kommer den alltid utföras enligt ISO 3834-4. Skall svetsningen utföras enligt ISO 3834-2 skall detta framgå av förfrågnings-, ritnings- och orderunderlag eller genom annan information.

 

ISO 3834-2