teknodetaljer-hus.jpg

Hållbar utveckling

TeknoDetaljer arbetar aktivt med miljöfrågor och hållbar utveckling och ger sitt bidrag till klimatmålet. Totalt har företaget installerat 594 solpaneler fabrikat LG MONO 295Wp Neon X samt genomfört utbyte av all lysarmatur till LED. Panelerna är plussorterade med en genomsnittlig effekt på 300 Wp. Totalt ger dessa två åtgärder en 70 % minskning av företagets årliga inköp av elenergi.

TeknoDetaljer har ett effektivt system för sortering och återvinning av skrot. Genom att ständigt optimera vår produktion strävar vi dessutom till att hela tiden minska vårt spill. Användningen av kemikalier har i flera fall upphört eller minskat till ett absolut minimum genom införande av nya produktionsprocesser.

TeknoDetaljer har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven Svensk Miljöbas och är därmed sedan 2015-04-01 certifierat.

Miljödiplom

Miljöpolicy