teknodetaljer-hus.jpg

Hållbar utveckling

TeknoDetaljer arbetar aktivt med miljöfrågor och hållbar utveckling och ger sitt bidrag till klimatmålet. Totalt har företaget installerat 594 solpaneler fabrikat LG MONO 295Wp Neon X samt genomfört utbyte av all lysarmatur till LED. Panelerna är plussorterade med en genomsnittlig effekt på 300 Wp. Totalt ger dessa två åtgärder en 70 % minskning av företagets årliga inköp av elenergi. Företaget har gått från, för verksamheten branschnormala förbrukning 400,000 KWh årligen, till idag 120,000 KWh externt köpt el motsvarande en minskning med ca 10,000 KWh per anställd. Omräknat i minskad CO2–belastning blir detta ca 300,000 kg.

TeknoDetaljer har ett effektivt system för sortering och återvinning av skrot och kemikalier. Genom att ständigt optimera vår produktion strävar vi dessutom till att hela tiden minska vårt spill. Användningen av kemikalier har i flera fall upphört eller minskat till ett absolut minimum genom införande av nya produktionsprocesser. Investering i ett nytt modernt styrsystem för värme och ventilation har reducerat vår energianvändning ytterliggare genom effektivare återvinning. För våra omvärldskontakter har vi till stor det bytt ut flyg och bil mot telefonkonferenser.

TeknoDetaljer har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven Svensk Miljöbas och är därmed sedan 2015-04-01 certifierat.

Miljödiplom

Miljöpolicy