Virtuellt studiebesök

I årskurs 8 deltar vanligtvis alla elever 10 dagars PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering). Under våren har PRAO på många skolor blivit inställd pga Covid-19 pandemin. För att förhindra smittspridning av Covid-19 har många företag i regionen infört besöksrestriktioner, vilket förhindrar möjligheten för eleverna att göra studiebesök.

TeknoDetaljer deltog som pionjär tillsammans med andra företag i regionen i temaveckor för att erbjuda eleverna ökad kunskap kring olika arbetsplatser och yrkesval.

Den 5 maj kunde eleverna på Källtorpsskolan i Järfälla följa med på ett livesänt virtuellt studiebesök i fabriken på TeknoDetaljer. Syftet med studiebesöket var att väcka intresse för industri och tekniska yrken. Eleverna kunde bekanta sig med yrken i produktion samt få en rundtur i tillverkningen av fjäderlindare och precisionskomponenter. Rundturen avslutades med en frågestund där många nyfikna elever ställde frågor.