20 maj är Världsbidagen

För att öka medvetenheten kring pollenspridare förklarade FN den 20:e maj som Världsbidagen. Målet är att öka åtgärderna för att bevara bin och andra pollenspridare. Sådana åtgärder kommer att hjälpa till att utrota hunger i utvecklingsländerna.

Bin och andra pollenspridare som fjärilar utsätts för en allt större utrotningsrisk på grund av människan. Pollenspridare bidrar direkt till att öka världens livsmedelssäkerhet och bevara den biologiska mångfalden.

För att bevara den biologiska mångfalden är TeknoDetaljer fadder för en bikupa på tomten i Järfälla i samarbete med Bee Urban.

Vad kan jag själv göra för att skydda bin?

Till exempel: Plantera ett brett sortiment av blommor, köpa honung från lokala jordbrukare och undvika användning av skadliga kemikalier i dina rabatter.

Källa: https://unric.org/sv/20-maj-varldsbidagen/