TeknoDetaljer invigde ny investering

TeknoDetaljer foto invigning.jpg

Den 19 september höll TeknoDetaljer invigning av den senaste investeringen i skärade bearbetning – en ny svarv. Svarven är en fleroperationssvarv – en MAZAK Integrex I-200S x 1000.

”Med denna investering kan vi tillverka detaljer som ställer mycket höga krav på storlek, toleranser och form” säger Faisal Taha, chef för affärsområde Legotillverkning.

Maskinen är utrustad med dubbla svarvspindlar för komplett bearbetning av avancerade detaljer med hög noggrannhet genom s.k. ”done in one” teknik där bearbetningen utförs i en och samma uppspänning. Detta ger både bättre noggrannhet och kortare ledtider.

”Vi har med denna investering på ett par år bytt ut vår gamla maskinpark till det allra senaste”, berättar Cecilia Hägglöf som är VD för TeknoDetaljer sedan februari i år. Tidigare investeringar som gjorts är bland annat två MAZAK Variaxis i600, två Bystronic Xpert kantpressar, en våtgradborstmaskin och en lasermärkningsmaskin.